<
Skladišče, ki proizvaja elektriko!

Ker se zavedamo izjemnosti in pomena naše narave, je streha našega logističnega centra izkoriščena kot sončna elektrarna, ki v povprečju proizvede 1.400.000 kwh letno, kar zadostuje za porabo 350 gospodinjstev letno. 

Gradiške laze 19
1275 Šmartno pri Litiji
+386 1 89 000 40
info@omahen-transport.si