<

IN VENDAR SE VRTI

Zdi se, kot da naše podjetje žene Galilejev zakon o vztrajnosti. Višja ko so pričakovanja naročnikov, bolj se jim približujemo s svojo ponudbo. Bolj ko so razmere na trgu ostre in izločevalne, več konkurenčnih, kakovostnih in zanesljivih rešitev poiščemo ter tako upravičujemo zaupanje naših partnerjev.

Razvoj za nas ni vprašljiv, postal je stalnica našega podjetja. Odličnost storitev je temelj, na katerem gradimo in prepričamo tudi najbolj omahljive.

Podjetje obstaja od leta 1991 in zaposluje 50 ljudi.

Izšli smo od samostojnega podjetnika z vizijo doslednih in kvalitetnih prevozniških uslug, do pomembnega in uglednega podjetja, ki se zaveda odgovornosti do družbe, okolja – predvsem pa do ljudi. Razvoj za nas ni bil nikoli vprašljiv – postal je stalnica našega vsakdana.

Gospodarske krize, prelome, negativne spremembe v podjetništvu zaznamo kot nove izzive, s katerimi se spoprijemamo in iščemo dobre rešitve zase in naše poslovne partnerje.

 

Vračamo naravi s sončno elektrarno

Ker se zavedamo izjemnosti in pomena naše narave, je streha našega logističnega centra izkoriščena kot sončna elektrarna, ki v povprečju proizvede 1.400.000 kwh letno, kar zadostuje za porabo 350 gospodinjstev letno. 

Gradiške laze 19
1275 Šmartno pri Litiji
+386 1 89 000 40
info@omahen-transport.si