<

TRANSPORT

Opravljamo volumenske, kosovne in klasične prevoze tovorov do mase 26 ton ter prevoze nevarnega blaga po Evropi in državah bivše Jugoslavije. Nase vodilo so kakovost, prilagodljivost in zanesljivost, o čemer so se že prepričali naši številni domači in tuji naročniki.

Naš vozni park obsega 42 tovornih vozil. Skladno z zahtevami evropskih ekoloških standardov so vsi kamioni opremljeni za prevoze nevarnega blaga (ADR), prav tako pa so opremljeni z modernim navigacijskim sistemom, ki omogoča spremljanje poti prevoza tovora naših naročnikov.

Gradiške laze 19
1275 Šmartno pri Litiji
+386 1 89 000 40
info@omahen-transport.si